Proovieksam

Koolituste ning sõidukijuhi vastavuse hindamine –
teooria- ja sõidueksamid

Mootorsõidukijuhi proovieksam ehk liiklusalaste oskuste vastavuse hindamine.

Perfekto Liikluskool pakub eksamikogemusest laiemat sissevaadet teadmiste, oskuste ja käitumise kogumisse, sest oleme olnud aastaid eksamineerijad ja eksamineerijate õpetajad.

Meilt ei saa Sa arvamuspõhist hinnangut – tagame objektiivse sissevaate!

Meil saad valida erinevate pakettide vahel:
  • Teooriaeksam
  • Sõidueksam
  • Teooria- ja sõidueksam
  • Kliendi soovitud osa (näiteks asulaväline sõit, sõidukiga manööverdamine kitsastes oludes, ringristmikud, liiklemine linnas jms)

Sõidukijuhi hindamine

Teooriaeksam

Teooriaeksami tulemusena selgub oluline osa teadmistest, mis on olemas ning mida on vaja täiendavalt juurde õppida, et ei jääks ilma põhilisest toest, mis tagab ohutu liiklemise.

Sõidueksam

Sõidueksami tulemusena selgub täiendav teadmiste ulatus ja nende kasutamiste oskus praktikas.

Teooria- ja sõidueksam

Teooria- ja sõidueksam on kombineeritud ning annab kõige parema sisulise ülevaate. Selle valiku juures ei jää Te ilma tervikpildist. Kui hinnata korraga ainult ühte, siis on ka tulemus ühekülgne. Liiklus on teooria ja praktika kogum, mis ajas muutub.

Liiklusalaste oskuste vastavuse hindamine

Kui Sa soovid hinnangut või tagasisidet mingile osale oma liiklusalastest pädevustest ehk kompetentsidest, siis anna aga julgelt teada. Samuti anname nõu ebaõnnestunud riiklike teooria- ja sõidueksamite analüüsimisel. Muuhulgas võime tulla kaasa sõidueksamile, sest koos on julgem.

Perfekto Liikluskool