Tähelepanu
Valmis olla
Perfekto

Meie eesmärk on, et Sa ei jääks ilma parimast liiklusõppe kogemusest ja mis olulisemgi – oskusest ohutult liigelda!

Autokool

Pakume B-kategooria juhi ettevalmistamise, jätkuõppe ja täiendamise kursuseid. Liikluses osaledes käime kõige õpetlikemas kohtades ning kogu protsessi jooksul jälgime, et kõik oluline saaks Sulle edasi antud.


Konsultatsioonid

Pakume nõustamise teenust ja konsultatsioone mootorsõidukijuhi õppe ning kvalifikatsiooni osas. Aitame hinnata autojuhi pädevust ja sobivust.
Samuti pakume koolitusi sõidukite juhiabisüsteemide tundmaõppimisel ja kasutamisel. Tänapäeva autod ei ole enam lihtsad. Tänapäeva moodsas sõiduvahendis on autojuht pigem keerulise seadme operaator! 

Perfekto Liikluskool

Proovieksam ehk sõidukijuhi hindamine

Mootorsõidukijuhi proovieksam ehk oskuste nõuetele vastavuse hindamine. Perfekto Liikluskool pakub eksamikogemusest laiemat sissevaadet teadmiste, oskuste ja käitumise kogumisse.

Proovieksamid

Teooriaeksam

Teooriaeksami tulemusena selgub oluline osa teadmistest, mis on olemas ning mida on vaja täiendavalt juurde õppida, et ei jääks ilma põhilisest toest, mis tagab ohutu liiklemise.

Sõidueksam

Sõidueksami tulemusena selgub täiendav teadmiste ulatus ja nende kasutamiste oskus praktikas.

Teooria- ja sõidueksam

Teooria- ja sõidueksam on kombineeritud ning annab kõige parema sisulise ülevaate. Selle valiku juures ei jää Te ilma tervikpildist. Kui hinnata korraga ainult ühte, siis on ka tulemus ühekülgne. Liiklus on teooria ja praktika kogum, mis ajas muutub.

Liiklusalaste oskuste vastavuse hindamine

Kui Sa soovid hinnangut või tagasisidet mingile osale oma liiklusalastest pädevustest ehk kompetentsidest, siis anna aga julgelt teada. Samuti anname nõu ebaõnnestunud riiklike teooria- ja sõidueksamite analüüsimisel. Muuhulgas võime tulla kaasa sõidueksamile, sest koos on julgem.

Perfekto Liikluskool

Koostööpartnerid


Sotsiaalmeedia