Õppekorralduse ja kvaliteedi alused

Õppekorralduse ja kvaliteedi alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord, täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord ning Perfekto Liikluskooli koolituste kvaliteedi tagamise alused.